Circulariteit

Circulariteit

De klimaatswitch wil sterk inzetten op de overgang naar een meer circulaire economie, waarbij materialen en producten zo lang mogelijk in gebruik blijven.

Binnen de circulaire economie

  • wordt economische activiteit geleidelijk aan losgekoppeld van het verbruik van eindige grondstoffen.
    De gekozen materialen zijn bij de geboorte al gerecycleerd of biogebaseerd, en bij het levenseinde recycleerbaar of afbreekbaar.
  • wordt 'afval' vermeden of gezien als grondstof voor andere toepassingen.
  • worden producten hersteld, verbeterd, of omgevormd tot nieuwe producten.

Zelf je steentje bijdragen?

Ontdek wat jij kan doen