ROESELARE ROLT KLIMAATPLAN UIT

Roeselare rolt klimaatplan uit

29/01/2018 - 11:30

Kan Roeselare tegen 2030 klimaatneutraal zijn? VITO/EnergyVille helpt het uitzoeken. Met onder meer een eigen warmtenet is Roeselare een echte voortrekker in de klimaataanpak.

“We zijn ervan overtuigd dat we in onze stad de duurzame transitie waar kunnen maken”, zegt Timo Wyffels, expert Klimaat, Energie en Duurzaamheid bij Stad Roeselare. “En we willen daarbij hoog mikken: lukt het ons om tegen 2030 een klimaatneutrale stad te zijn? Samen met VITO werken we aan een klimaatplan om de doelstellingen van het Burgemeestersconvenant te bereiken. VITO levert ons de belangrijkste energiedata, voert daar analyses op uit en begeleidt ons bij onze haalbaarheidsstudie. Het is niet voldoende om data ter beschikking te hebben. Je moet ze ook bruikbaar kunnen maken voor lokale beleidsvoering. Een uitdaging op zich.”

Burgers participeren in zonnepanelen

Roeselare heeft al heel wat stappen gezet. De stad beschikt over een warmtenet en breidt dat uit naar de andere kant van de stad. Timo Wyffels: “Daarnaast hebben we met een aantal partners een aanvraag ingediend voor een haalbaarheidsstudie binnen Flux50. Binnen dat partnerschap willen we een energiemanagementsysteem opzetten waarin bedrijven actuele energiedata uit de streek kunnen raadplegen – een nuttige aanvulling op de data die we al krijgen via VITO. En we gaan onze stadsgebouwen voorzien van zonnepanelen. We zoeken uit hoe we daarbij burgers kunnen betrekken.”

Die samenwerking met burgers is een bewuste keuze. Burgerparticipatie is voor Roeselare een sleutel voor een geslaagde energietransitie. “Ondernemers, kennisinstellingen en burgers moeten de transitie samen waarmaken. We zetten daarom heel erg in op samenwerkingsverbanden en publieke collectieve partnerschappen. Zo geven we de burger grip op zijn omgeving én werken we aan het klimaat. Voor dat concept werden we bekroond met de Slim in de Stad-prijs 2016.”

Burgerparticipatie is voor Roeselare een sleutel voor een geslaagde energietransitie. “Ondernemers, kennisinstellingen en burgers moeten de transitie samen waarmaken. We zetten daarom heel erg in op samenwerkingsverbanden en publieke collectieve partnerschappen. Zo geven we de burger grip op zijn omgeving én werken we aan het klimaat.

Urban Agenda Roeselare draagt zijn ambitie ook buiten de landsgrenzen uit.

“Samen met het Poolse Gdansk en Londen zijn we coördinator van het Europese project Partnership for Energy Transition”, zegt Timo Wyffels. “We onderzoeken hoe we vanuit de stadsomgeving de energietransitie mee kunnen waarmaken, een van de speerpunten op de Urban Agenda van de Europese Commissie. De samenwerking is bijzonder vruchtbaar, ook omdat de drie steden qua schaal verschillen en zo van elkaar kunnen leren. Wat in Roeselare werkt, is bijvoorbeeld perfect te implementeren in een Londense wijk. Aan het einde van de rit doen we aanbevelingen om op Europees niveau het stedelijke energiebeleid mee uit te stippelen.”

Klik hier om het volledige magazine te bekijken

VITO VISION / Jaargang 2018 / Editie januari
Meer info: vito@vito.be - www.vito.be

©2018 VITO NV – Alle rechten voorbehouden