BISEPS

EU ondersteunt CO2 daling in Roeselaars bedrijfsleven

BISEPS

BISEPS

EU-project BISEPS ondersteunt Roeselaarse bedrijven hun CO2 uitstoot te verminderen. Dit door een hoger gebruik van koolstofarme technologieën in de bedrijven. Een win win situatie voor bedrijf en klimaat: bedrijven zien een energiewinst en leveren een positieve bijdragen aan het halen van de globale klimaatdoelstellingen. BISEPS kadert binnen het Interreg 2 zeeën programma.

Duurzame Bedrijventerreinen

Bedrijventerreinen leveren een belangrijke bijdrage aan het verminderen van broeikasgassen. Vanwege hun omvang en clustering van bedrijven zijn bedrijventerreinen zeer geschikt om koolstofarme technologieën toe te passen:

  • warmte-uitwisseling
  • windenergie
  • verwarming met biomassa
  • warmtekrachtkoppeling en energie-installaties
  • smart grids
  • grootschalige zonne-energiecentrales

Het BISEPS-project wil bedrijven ondersteunen om meer gebruik te maken van duurzame energie.

Wat is BISEPS?

BISEPS (Business Clusters Integrated Sustainable Energy Pakketten) is een EU-project. De Europese Unie ondersteunt dit project met 3,9 miljoen euro. Het project wordt gerund door 8 partners uit België, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Nederland.

Contact

Evelien Bolle - Projectverantwoordelijke BISEPS
WVI
BARON RUZETTELAAN 35 - 8310 BRUGGE
T +32 50 36 71 71
Mail: e.bolle@wvi.be

BijlageGrootte
PDF-pictogram BISEPS poster3.78 MB