BISEPS

BISEPS

BISEPS

BISEPS (Business Clusters Integrated Sustainable Energy Pakketten) is een EU-project. De Europese Unie ondersteunt dit project met 3,9 miljoen euro. Het project wordt gerund door 8 partners uit België, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Nederland.

Het EU-project ondersteunt Roeselaarse bedrijven om hun CO2 uitstoot te verminderen en meer gebruik te maken van duurzame energie. Dit door een hoger gebruik van koolstofarme technologieën in de bedrijven. Een win-win situatie voor bedrijf én klimaat: bedrijven zien een energiewinst en leveren een positieve bijdragen aan het halen van de globale klimaatdoelstellingen. BISEPS kadert binnen het 'Interreg 2 zeeën'-programma.

Duurzame Bedrijventerreinen

Bedrijventerreinen leveren een belangrijke bijdrage aan het verminderen van broeikasgassen. Vanwege hun omvang en clustering van bedrijven zijn bedrijventerreinen zeer geschikt om koolstofarme technologieën toe te passen:

  • warmte-uitwisseling
  • windenergie
  • verwarming met biomassa
  • warmtekrachtkoppeling en energie-installaties
  • smart grids
  • grootschalige zonne-energiecentrales
BijlageGrootte
PDF-pictogram BISEPS poster3.78 MB

WVI

Evelien Bolle
Projectverantwoordelijke BISEPS

Baron Ruzettelaan 35
8310 Brugge

032 50 36 71 71
e.bolle@wvi.be