AiRsL

Luchtkwaliteit meten in RSL

AiRsL

Roeselare maakt werk van betere lucht

Roeselare komt al sinds 2003 in het nieuws als het over luchtkwaliteit gaat. Vele acties in het verleden en het actieplan fijn stof uit 2011 hebben er voor gezorgd dat op de gekende meetpunten de luchtkwaliteit sterk is verbeterd. Het voorbije half jaar werden er ook metingen in straten uitgevoerd om een beter zicht te krijgen op de situatie in de stad. Deze resultaten bevestigen in grote lijnen de voorspellingen van computersimulaties van de Vlaamse overheid.

De stad neemt zelf initiatieven voor een leefbare stad. Dit uit zich in de verschillende beleidsvisies van groen, mobiliteit, klimaat en ruimtelijke planning. Het stadsbestuur wil ook samen met de inwoners de luchtkwaliteit gaan meten. Daarom maakt de stad werk van een lokaal luchtmeetnet 'AiRsL'.

Verder initiatief voor betere lucht en een leefbare stad

Met ‘AiRsL’ willen we een lokaal luchtmeetnet bouwen: .

  • Iedereen kan via het OK Lab uit Stuttgart zelf meters bouwen om de luchtkwaliteit te meten.
  • Al deze data komt terecht op een online platform dat altijd en door iedereen kan worden opgevolgd.
  • Via workshops i.s.m. het makerslab van RSL Op Post willen we bewoners uit Roeselare leren hoe ze deze meters kunnen bouwen en gebruiken.

De gegevens die de meters verzamelen worden door het OK Lab uit Stuttgart verwerkt. Op deze kaart kan je de meters die actief zijn in Roeselare (en Europa) opvolgen.

Meet je mee? Kick-off op woendag 24 oktober in RSL Op Post met gratis meters

De stad heeft het nodige materiaal om 100 meters te maken aangekocht. Tijdens de kick-off in RSL Op Post willen we deze meters samen bouwen en uitleggen hoe je deze bij jou thuis kan installeren. De stad hangt een aantal van die meters op strategische plaatsen in Roeselare. Maar het grootste deel van die meters willen we meegeven met inwoners die samen met ons willen meten.

Let wel:

  • de meter moet kunnen aangesloten worden op het elektriciteitsnet
  • én moet toegang hebben tot je wifi-netwerk

Wil je ook zo'n meter ophangen bij jou thuis, dan kan dat! Laat jouw gegevens achter via dit formulier.
Zodra wij alle gegevens hebben over de workshop, ontvang je hiervoor een inschrijvingsformulier. Wie zich eerst inschrijft én aanwezig kan zijn op de workshop zal zo'n luchtmeter gratis kunnen meenemen naar huis.

Dit meetnet past volledig binnen het Smart City concept waar de stad voor staat. Het concept Smart city wordt op die manier een concreet instrument om een beter inzicht te krijgen in het metabolisme van de stad. Het laat toe om knelpunten te identificeren en ingrepen in de openbare ruimte te evalueren.

Zelf mee de luchtkwaliteit meten?

Schrijf je in voor de kick-off