AiRsL

AiRsL

Initiatief voor betere lucht en een leefbare stad

Met AiRsLwillen we een lokaal luchtmeetnet bouwen:

  • Iedereen kan via het OK Lab uit Stuttgart zelf meters bouwen om de luchtkwaliteit te meten.
  • Al deze data komt terecht op een online platform dat altijd en door iedereen kan worden opgevolgd.
  • Via workshops i.s.m. het makerslab van RSL Op Post willen we bewoners uit Roeselare leren hoe ze deze meters kunnen bouwen en gebruiken.

Dit meetnet past volledig binnen het Smart City concept waar de stad voor staat. Het concept 'Smart City' wordt op die manier een concreet instrument om een beter inzicht te krijgen in het metabolisme van de stad. Met het meetnet kunnen we

  • knelpunten identificeren
  • ingrepen in de openbare ruimte evalueren

De gegevens die de meters verzamelen worden door het OK Lab uit Stuttgart verwerkt. Op deze kaart kan je de meters die actief zijn in Roeselare (en Europa) opvolgen.

Hang ook een AiRsL-meter op

De stad heeft het nodige materiaal om 100 meters te maken aangekocht. Tijdens de kick-off van 24 oktober 2018 in RSL Op Post hebben we samen met geïnteresseerde Roeselarenaars deze meters gebouwd. De stad hangt een aantal van die meters op strategische plaatsen in Roeselare. Maar het grootste deel van die meters is nu in handen van de Roeselarenaar die samen met de Stad willen meten.

Voorwaarden

  • De meter hangt liefst aan een straatzijde
  • De meter hangt het best op 2 à 3 m hoogte
  • De meter hangt het best minstens 1 m van ventilatieroosters of uitlaten van verwarmingstoestellen

Kostprijs

Om de kosten te helpen dragen, vragen we een bijdrage van 15 euro (= de aankoopwaarde van het materiaal).

Roeselare maakt werk van betere lucht

Roeselare komt al sinds 2003 in het nieuws als het over luchtkwaliteit gaat. Vele acties in het verleden en het actieplan fijn stof uit 2011 hebben er voor gezorgd dat op de gekende meetpunten de luchtkwaliteit sterk is verbeterd. Het voorbije half jaar werden er ook metingen in straten uitgevoerd om een beter zicht te krijgen op de situatie in de stad. Deze resultaten bevestigen in grote lijnen de voorspellingen van computersimulaties van de Vlaamse overheid.

De stad neemt zelf initiatieven voor een leefbare stad. Dit uit zich in de verschillende beleidsvisies van groen, mobiliteit, klimaat en ruimtelijke planning. Het stadsbestuur wil nu ook samen met de inwoners de luchtkwaliteit gaan meten. Daarom maakt de stad werk van een lokaal luchtmeetnet 'AiRsL'.

Wil jij ons meetnetwerk mee uitbreiden?

Bestel hier jouw AiRsL-meter